با انتشار اخـبار و محـتوای کسب و کارتان، در ایران پرسمان

و 700 رسانه داخلی و 3000 رسانه بین‌المللی بدرخشید

چگونه اخبار رسمی به کسب و کار شما کمک می‌کند؟

با ساخت کمپین‌های رسانه‌ای به سرعت و سادگی می‌توانید:

اخبار و محتوای کسب و کارتان را در رسانه‌ها منتشر کنید

مخاطب را از بخش‌های مختلف رسانه‌ها به مطالب خود هدایت کنید

مطالبتان را به هزاران رسانه و مخاطب کسب‌و‌کارتان ارسال کنید

گزارش کاملی از کمپین و آمار آن در لحظه دریافت کنید

ساخت و اجرای کمپین اخبار رسمی چگونه است؟

1
در اخبار رسمی با اسم خود حساب کاربری بسازید
3
«کمپین جدید» را از منوی کناری انتخاب کنید
5
رسانه‌های منتشر کننده را انتخاب کنید
2
برای کسب‌و‌کارتان پروفایل بسازید
4
یکی از کمپین‌های پایه را بر حسب نیازتان انتخاب کنید

در نهایت، گزارش درلحظه از کمپین و آمار موفقیت آن دریافت کنید

1
در اخبار رسمی با اسم خود حساب کاربری بسازید
2
برای کسب‌و‌کارتان پروفایل بسازید
3
«کمپین جدید» را از منوی کناری انتخاب کنید
4
یکی از کمپین‌های پایه را بر حسب نیازتان انتخاب کنید
3
رسانه‌های منتشر کننده را انتخاب کنید

در نهایت، گزارش درلحظه از کمپین و آمار موفقیت آن دریافت کنید

صدای کسب‌وکار شما در رسانه‌ها باید شنیده شود

بیش از 2000 شرکت و کسب‌وکار در صنایع گوناگون، تجربه‌ای تازه از حضور در رسانه‌ها را با اخبار رسمی تجربه کرده‌اند. سهم صدای شما در رسانه‌ها و در مقایسه با رقبایتان چقدر است؟